Laserpekere

Tilbake

Publisert 14.04.2015, oppdatert 21.12.2018 10:03

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere

Lyset fra en sterk laser er ekstremt farlig for øyene. Skaden kan oppstå allerede før man rekker å blunke. Sterke laserpekere krever godkjenning fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Fra 1.1.2015 er det forbudt med sterke laserpekere (klasse 3R, 3B og 4) uten godkjenning fra Statens strålevern, se strålevernforskriften § 10. Kun virksomheter og personer som har et berettiget behov for sterke laserpekere, vil kunne få godkjenning fra DSA. Bakgrunnen for laserpekerforbudet er at sterke laserpekere kan føre til øye- og hudskade, og at misbruk av laserpekere medfører fare blant annet for lufttrafikk. Hva betyr laserklassene?I brosjyren Krav til lasere og virksomheter som bruker lasere, kan du blant annet lese mer om laserklasser og hvilke krav som stilles.

Det har også vært flere tilfeller der barn og unge har fått øyeskader etter lek med laserpekere. De sterkeste laserpekerne kan gi permanent øyeskade i løpet av brøkdeler av et sekund.

En laserpeker er en håndholdt laser, batteridrevet eller med annen egen strømforsyning, beregnet for å holdes i hånden og peke på noe på avstand.

Vi har sendt ut informasjon til landets skoler med informasjon om helsefarer forbundet med sterke laserpekere: