Samarbeid om miljøovervåking

Tilbake

Publisert 21.01.2014, oppdatert 08.01.2019 13:37

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Fram til 90-tallet brukte tidligere Sovjetunionen, og senere Russland, de nordlige havområdene som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall.

17 000 konteinere med fast radioaktivt avfall har blitt dumpet i havområdene rundt Novaja Semlja, i tillegg til reaktorer med brukt kjernebrensel og reaktorkomponenter. Fare for forurensning fra sunkne og dumpede atomubåter i Barentshavet og Karahavet vekker også bekymring. Utslipp fra disse kan medføre konsekvenser for det marine miljøet, og true fiskerinæringens rykte.

Det gjennomføres konsekvensvurderinger av mulig effekter på helse og miljø fra disse objektene, knyttet til mulige radioaktivt utslipp.

Felles tokt og overvåkingsprogram

Det er blitt gjennomført felles norsk-russiske tokt til havområdene i nord for å kartlegge mulig forurensning, senest i 2012 og 2014. Konklusjonen er at den radioaktive forurensningen i de undersøkte områdene er lav, men at det er risiko for fremtidig forurensning. Det er også samarbeid med russiske institusjoner for å vurdere risiko- og konsekvensvurderinger knyttet til dumpede og sunkne objekter med brukt kjernebrensel.

Norge og Russland samarbeider om et felles overvåkningsprogram både på land og til havs som gir innsikt i graden av radioaktiv forurensing i miljøet over tid.

Se film om miljøovervåkingssamarbeidet: