Mobiltelefoner

Tilbake

Publisert 23.01.2014, oppdatert 07.02.2014 11:04

Stikkord: Mobil og trådløst

Mobiltelefoner er blitt ett av våre vanligste og viktigste kommunikasjonsmidler. Forskning knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Den viser at det ikke er farlig for helsa å bruke mobiltelefon.

Helseeffekter

Det er forsket mye på bruk av mobiltelefon og negative helseeffekter. Forskningen omhandler blant annet kreft og redusert forplantningsevne, samt mobilens effekt på hjerte-karsystemet, nervesystemet, immunsystemet, hørsel, balanse og det hormonelle systemet.

En samlet vurdering av kunnskapsstatus gir liten grunn til å bekymre seg for helserisikoen ved bruk av mobiltelefon. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år, er mer utsatt enn andre. Den forskningen som foreligger når det gjelder barn og mobil, viser at heller ikke barn har større risiko for helseskade.

Mer informasjon om dette temaet finner du i rapporten «Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis». Et sammendrag av denne rapporten finner du i StrålevernInfoen: Ekspertgruppens gjennomgang av elektromagnetiske felt. 

Strålevernmyndighetene i alle de nordiske landene har også gitt ut gitt ut informasjon om dette temaet: Exposure from mobile phones, base stations and wireless networks – A statement by the Nordic radiation safety authorities

Varm i øret

Varmen du kan kjenne i øret etter lange samtaler i mobilen, kommer fra batteriet og elektronikken i telefonen, og er ikke farlig. Selve strålingen (radiobølgene) fra telefonen din er så svak at du ikke merker noe. Denne strålingen er heller ikke farlig. I Norge og Europa er det regler for hvor kraftig strålingen fra en mobiltelefon kan være. Det er ikke lov å selge mobiler som overstiger grensene for hva som er tillatt. Les mer om grenseverdier.