Praktisk informasjon

Tilbake

Publisert 06.02.2014, oppdatert 19.07.2019 09:23

Stikkord: Persondosimetri

Praktisk informasjon om åpning og avlesning av dosimeterholdere, hvem som skal bruke persondosimeter og hvilke krav arbeidsgiver har.

Praktisk informasjon om bruk og håndtering av persondosimeter

Her finner dere praktisk informasjon om bruk og håndtering av persondosimeter.

Valg av stillingskategori/arbeidsområde

Her finner dere veiledning for valg av riktig stillingskategori/arbeidsområde.

Åpning av dosimeterholdere

Det finnes en ny og forbedret type dosimeterholder, synlig ved matt overflate og rette sidekanter. Den nye typen har en mekanisk forbedret låsemekanisme for å unngå at holderen spretter opp av seg selv, for eksempel hvis den faller i gulvet. Den nye typen er litt vanskeligere å åpne enn den gamle typen holdere.

Både gammel og ny holder åpnes på samme måte med samme verktøy.

Åpning av dosimeterholdere

Åpning av dosimeterholdere

 

Sett verktøyet i holderen, se bildet.

 • Viktig: Påse at verktøyet er skjøvet helt inn i holderen.
 • Viktig: Påse at det er rett vinkel mellom verktøyet og holderen, altså ingen glippe mellom dem.
 • Trykk på verktøyet, som vist bak høyre tommelfinger. Ikke bruk makt.
 • Holderen åpner seg.
Mislykket åpning av dosimeterholdere

Mislykket åpning av dosimeterholdere

 

Bildet viser mislykket åpning. Se den blanke metalldelen mellom de to halvdelene av holderen.

 • Mislykket åpning skyldes at verktøyet ikke var korrekt plassert i holderen.
 • Returfjæren i verktøyet er ikke kraftig nok til å returnere automatisk.
 • Bruk en metallgjenstand for å korrigere situasjonen, som vist nedenfor.

Korrigering av mislykket åpning av dosimeterholder

Korrigering av mislykket åpning av dosimeterholder

 
 • Bruk en metallgjenstand for å løsne verktøyet. 
 • Sett verktøyet korrekt på plass og gjenta åpningen.

 

Justering av åpneverktøy for dosimeterholdere

Justering av åpnere for TLD kortholdere

Justering av åpnere for TLD kortholdere

De 2 tungene må peke vinkelrett ut av åpneren.
Rett dem opp ved hjelp av en liten tang hvis de er skjeve

 1. Den blanke metalldelen skal være plassert lengst mulig til høyre i bildet ovenfor
 2. Justering:

Plassering av dosimeter

Dosimetre skal brukes på en slik måte at de gir et mest mulig representativt bilde av bestrålingssituasjonen. Dosimeteret skal bæres slik at det vender mot strålekilden og er uskjermet av en eventuell blyfrakk. Optimalt sett bør dosimeteret være plassert midt på kroppsstammen omtrent i skuldernivå.

 

Riktig bruk av dosimeter.

Riktig bruk av dosimeter.

 

Feil bruk av dosimeter.

Feil bruk av dosimeter.

Avlesning av persondosimeter

Ved avlesning av dosimeteret fås det to glødekurver for hvert dosimeterkort; en for hvert TLD-element (Hp[10] angir helkroppsdose og Hp[0,07] angir huddose
(Hp[0,07]).
Analyse av glødekurvene gir ytterligere informasjon om bestrålingen av dosimeteret.

Persondosimeter

Persondosimeter

Forhold som kan påvirke avlesningen

Dosimeteret kan utsettes for andre påvirkninger som kan ha innvirkning på resultatet av avlesningen.

Slike påvirkninger kan for eksempel være støv og skitt som blir avsatt på dosimetrene i forbindelse med håndtering av dosimetre og holdere. For å sikre at en oppnår riktige doseresultater, er det derfor viktig at dosimetrene håndteres korrekt. I tillegg kan dosimeteret bli skadet eller ødelagt på annen måte slik at det ikke er mulig å få en korrekt avlesning av dosimeteret. I disse tilfellene må avlesningen forkastes, og brukeren vil dermed ikke få registrert sin dose for den aktuelle perioden.

Bakgrunnskorreksjon

Persondosimetermålingen skal gi et mål på den tilleggsdose den aktuelle brukeren får på grunn av sitt arbeid. Før avlest dose rapporteres tilbake til brukeren blir derfor bidraget fra bakgrunnstråling trukket fra. I Norge er gjennomsnittlig stråledose fra naturlig stråling (radon, kosmisk, intern aktivitet i kroppen (K-40) og ekstern stråling fra miljøet (U-238, Th-232)) 3,15 mSv år. Bakgrunnskorreksjonen er på 4 μSv per døgn, og denne er trukket fra dosene som rapporteres. Minste rapporterte dose per måleperiode er 0,1 mSv.

Dosimeteret må håndteres korrekt og returneres innen fristen for å gi riktig dose.

En del av persondosimetermålingene blir ikke registrert på den aktuelle brukeren. En årsak til dette er at en del kunder sender inn dosimetrene altfor sent etter at måleperioden er slutt. Pga. kvalitetssikring av dosedata vil ikke doseresultatene fra dosimeter som er mottatt og avlest for lenge etter at perioden er avsluttet, bli registrert på brukeren. I tillegg kan noen doseavlesninger bli forkastet pga. at dosimeteret er forurenset eller skadet på annen måte. Både for sen innsending av dosimeter og skadede dosimeter er og har vært et problem i lang tid. Det er derfor viktig at dosimetrene håndteres korrekt ved bruk og utskiftning, og at innleveringsfristen overholdes. Dersom flere dosimeter hadde vært avlest i tide kunne kanskje svikt i arbeidsrutiner og uhell blitt oppdaget tidligere.