Novembermøtet

Tilbake

Publisert 11.04.2011, oppdatert 21.12.2018 13:35

Stikkord: Radiologi, Novembermøte

novembermote

Novembermøtet er et årlig møte i regi av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er et årlig dialogmøte mellom DSA og strålevernkoordinatorer i virksomheter med medisinsk strålebruk. På denne dagen presenteres bl.a. nytt fra DSA, noen av virksomhetene holder foredrag om strålevernrelaterte tema samt at eksterne foredragsholdere snakker om aktuelle tema. Til og med 2013 arrangerte DSA et dialogmøte med diagnostikkfysikere, som en egen avsatt dag på novembermøtet.