Laboratoriene på Nordområdeseksjonen

Tilbake

Publisert 15.02.2016, oppdatert 20.12.2018 14:57

Stikkord: Laboratoriene

Nordområdeseksjonens laboratorier består av en rekke avanserte instrumenter som måler radioaktivitet i prøver med alfa-, beta- og gammaemitterende nuklider.

Utstyr for deteksjon av radioaktivitet. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Utstyr for deteksjon av radioaktivitet. Foto: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.


Utstyrsparken består bl.a. av fire elektrisk kjølte høyoppløselige germaniumdetektorer og fire natriumjodiddetektorer for bestemmelse av mengde radioaktivitet i miljøprøver og næringsmidler. I tillegg besitter laboratoriene utstyr for deteksjon av alfa og beta.

Laboratoriene har også enkelt og avansert utstyr for målinger i felt som brukes til kartlegging eller i en beredskapssituasjon der seksjonen må rykke ut. Slike instrumenter er mer robuste, mindre presise og enklere i bruk sammenlignet med laboratorieutstyret.

Overvåking

Laboratorievirksomhet er viktig for god overvåking. Nordområdeseksjonen er involvert i de nasjonale marine og terrestriske overvåkingsprogrammene. Overvåking av fisk, tang og annen marin biota samt sjøvann, blir gjennomført langs kysten i nord. I det terrestriske miljøet tas det prøver av sopp, bær, lav og annen vegetasjon samt jord for å overvåke radioaktivitet i miljøet.

Seksjonen har også ansvar for måling og rapportering av data for den nasjonale overvåkingen av radioaktivitet i luft, der luftfilterstasjonene er spesielt viktige for kartlegging av radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av eventuelle utslipp til luft.

Akkreditert laboratorium

Nordområdeseksjonens målelaboratorium var blant de første i Norge til å bli akkreditert for måling av ”ioniserende stråling og radioaktivitet”, og er i dag etter 15 år med kvalitetssikring blitt et anerkjent laboratorium for måling av radioaktivitet. Å være akkreditert innebærer å etablere et system som setter en rekke krav til kvalitet og dokumentasjon på målinger. Laboratoriet forplikter seg til bl.a. tilsynsbesøk, å delta på årlige internasjonale sammenligningsprøvinger (SLP) og å gjennomgå revisjoner. De siste års SLPer viser at laboratoriet er blant de beste i Europa med hensyn til presisjon og kvalitet på målingene som blir utført.