Automatiske straummålarar

Tilbake

Publisert 15.02.2017, oppdatert 21.12.2018 14:37

Stikkord: Strøm og høyspent

Strålinga fra smarte straummålarar er kortvarig og svak - og ikkje helsefarleg.

Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert såkalla smarte eller automatiske straummålarar (automatiske strømmålere, smartmålere). Her blir straumforbruk som er lese av, automatisk overført frå kunde til netteigar.

Desse målarane har fleire teknologiar. Nokre sender signal via straumnettet, medan andre sender via mobilnettet eller via radionettverk. Felles for desse teknologiane er at strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg.

Data fra straummålarar som blir sende over mobilnettet, skjer oftast via GSM 900. Eksponeringa fra desse sendarane er svak - vanlegvis tusendelar av grenseverdien.

Det er dermed ikkje grunnlag for Direktoratet for strålevern og atomtryggleik å pålegge netteigarar å redusere strålinga fra smarte straummålarar. Ønskjer du som straumkunde ikkje å få installert ein smartmålar heime, må du ta det opp med netteigar.