Novembermøtet 2016

Tilbake

Publisert 19.09.2016, oppdatert 31.10.2017 09:47

Stikkord: Radiologi, Novembermøte

Novembermøtet 2016 ble avholdt 28. november i Helsedirektoratets lokaler i Oslo.

Novembermøtet er et møte mellom Strålevernet og strålevernkoordinatorer i virksomheter som bruker stråling medisinsk. Strålevernet og flere av virksomhetene holdt presentasjoner innen strålevern og strålevernarbeid. Temaer som ble diskutert spesielt, var den nye strålevernforskriften og ikke-ioniserende strålekilder.

Presentasjoner (alle i pdf):