Internasjonalt samarbeid

Tilbake

Publisert 14.07.2017, oppdatert 08.01.2019 13:25

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Våpenkappløpet under den kalde krigen førte til produksjon av store mengder radioaktive materialer i det tidligere Sovjetunionen. En stor del av dette ble lagret under dårlige sikkerhetsmessige forhold, med fare for helse og miljø. Norge var først ute med konkrete samarbeidsprosjekter med Russland, og etter hvert innledet flere land samarbeid med Russland for å rydde opp i arven etter den kalde krigen.

Det internasjonale samarbeidet har de senere år vært omfattende i Russland, Ukraina og andre tidligere sovjetstater, og har redusert risikoen for ulykker, radioaktiv forurensning og terror ved bruk av radioaktivt materiale.

Flere internasjonale aktører har bidratt til koordinert innsats og gode resultater. I 1996 ble det opprettet en internasjonal ekspertgruppe (CEG) under Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) for å bistå Russland. Denne arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i 2015. Etter terrorangrepene 11. september 2001 ble Globalt Partnerskap etablert for å hindre terror og bruk av masseødeleggelsesvåpen. Medlemslandene forpliktet seg til å bruke 20 milliarder dollar over en tiårsperiode, med hovedsakelig fokus på atomsikkerhetproblemene i Russland og andre tidligere sovjetstater.

Et omfattende arbeid gjøres gjennom internasjonalt samarbeid i fond som administreres av den europeiske utviklingsbanken (EBRD). Norge og en rekke andre aktører bidrar med midler og ressurser for å løse atomsikkerhetsproblemer i Russland og Ukraina.

Norge har i løpet av de siste 20 årene bevilget nesten 2 milliarder kroner til atomsikkerhetsarbeidet i Russland, Ukraina og tidligere sovjetstater. Samtidig er det en kjensgjerning at landene selv har gjort den største innsatsen. For Norge har internasjonalt samarbeid og koordinering vært svært viktig for å oppnå gode resultater.

Se vår film om internasjonalt samarbeid: