Ukraina

Tilbake

Publisert 14.06.2017, oppdatert 17.07.2017 13:47

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Tsjernobyl-ulykken i nåværende Ukraina i 1986 satte sikkerheten ved verdens atomkraftverk på dagsorden. I årene som fulgte tok Norge en aktiv rolle i det internasjonale atomsamarbeidet.

Da konflikten brøt ut i Øst-Ukraina i 2014, fryktet myndighetene at anleggene kunne bli utsatt for sabotasje, ulykker og terror. Norge og flere andre land bestemte seg for å støtte Ukrainas arbeid med å sikre landets fire kjernekraftverk.

Norge er med på å forsterke kontrollen ved grenseoverganger for å hindre smugling av radioaktivt materiale. I tillegg bistår Norge med å sikre at cirka 500 000 utrangerte radioaktive kilder fra industri, medisin og forskning ikke kommer på avveier. Det er nå et spesielt tett samarbeid med USA, Sverige og Tyskland om disse temaene.

Norge og andre internasjonale partnere har etablert et godt samarbeid for å styrke atomsikkerheten i Ukraina, som er viktig for både Norges og Europas sikkerhet.

Se vår film om samarbeidet med Ukraina: