5G-teknologi og stråling

Tilbake

Publisert 11.01.2019, oppdatert 02.09.2019 09:18

Stikkord: Mobil og trådløst

Myndighetene vil følge nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som testes ut i Norge og som trolig tas i full bruk etter 2020. Det er ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig utfra den kunnskapen vi sitter på i dag.

Målinger viser at den totale strålingen fra mobil- og radiosendere som vi utsettes for i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helsefarlig. Vi har ingen grunn til å tro at innføring av 5G vil endre dette.

Foreløpig er det gjort få målinger på verdensbasis av strålingen fra 5G – femte generasjons mobilnett. Årsaken er at 5G-teknologien fortsatt er under utvikling og bare brukes på mindre testområder rundt om i verden. De 5G-målingene som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har sett resultater fra, viser at nivåene ligger langt under de anbefalte grenseverdiene fra den Internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).

Selv om 5G legger til rette for at mange flere gjenstander kan knyttes til internett, vil det sannsynligvis bety lite for strålenivåene i samfunnet.

Ingen grunn til bekymring

Den samlede forskningen viser at strålingen fra trådløs teknologi ikke er helsefarlig, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene. Dette er det rådende synet blant forskere i mange land i dag, og det støttes av EUs vitenskapelige komité. Vi har brukt mobiltelefoner og radiosendere i flere tiår og det er forsket mye på hvordan dette påvirker helsa vår. Det er ikke funnet risikofaktorer av betydning for folkehelsen. Med den kunnskapen vi sitter på i dag, er det ikke grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig.

Den nye 5G-teknologien er fortsatt under utvikling og brukes bare på mindre testområder rundt om i verden.(Foto:DSA)

Den nye 5G-teknologien er fortsatt under utvikling og brukes bare på mindre testområder rundt om i verden.(Foto:DSA)

Den totale strålingen

Etter hvert som 5G testes ut i Norge, vil Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fortsette å følge nøye med på strålingen vi utsettes for. Vi vil følge med på om den totale strålingen vil øke, og vi vil fortløpende vurdere om det for eksempel vil bli nødvendig å innføre retningslinjer for plassering av sendeantenner eller om andre tiltak må gjennomføres.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjøre målinger av strålingen vi utsettes for. Disse målingene vil gi kunnskap om eksponeringsnivåer før den nye teknologien blir tilgjengelig for folk flest.

Dette er 5G

  • 5G er femte generasjons mobilnett, en etterfølger til 4G, 3G og 2G. 5G kan overføre data langt raskere enn dagens mobilnett.
  • 5G-teknologien er i utvikling, og 5G vil sannsynligvis ikke tas i kommersiell bruk i Norge før etter 2020.
  • Bruksområder som omtales er selvgående kjøretøy og at mange flere gjenstander kan kommunisere med omverdenen ved hjelp av internett - Internet of Things - IoT.