Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato ▼ Status
Bjorstaddalen Næring AS søker om tillatelse til mottak av fosfatsand og utslipp av naturlig forekommende radionuklider. Radioaktive utslipp 12.06.2020 Til høring
DSA har mottatt nye opplysninger i søknad om tidsavgrenset utslipp av renset vann ved Borge Pukkverk Deponi Radioaktive utslipp 03.04.2020 Til høring
Statens vegvesen søker om tillatelse til utslipp av radionuklider Radioaktive utslipp 31.03.2020 Til høring
Stureterminalen søker om tillatelse til radioaktive utslipp Radioaktive utslipp 30.03.2020 Til høring
TiZir Titanium & Iron søker om endring i tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer til miljø Radioaktive utslipp 19.03.2020 Til høring
Borge Pukkverk Deponi søker om tidsavgrenset utslipp av renset vann Radioaktive utslipp 16.03.2020 Til høring
Offentlig høring av søknad om fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg i Halden Atomsikkerhet 09.03.2020 Til høring
Høring på forslag om justering i solarieregelverket Solarium 18.12.2019 Til høring
Aker BP ASA søker om endring av tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer Radioaktive utslipp 07.11.2019 Til høring
Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller - Tillatelse TU19-13 etter forurensningsloven til utslipp av Sb-125 og Sn-113 til luft Radioaktive utslipp 15.10.2019 Tillatelse gitt