Høring av søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren

Tilbake

Publisert 09.01.2014, oppdatert 30.01.2014 15:56

Stikkord: IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft, Høringer

Institutt for energiteknikk har søkt om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren for perioden 01.01.2015 – 31.12.2024.

Institutt for energiteknikk søker om fornyet konsesjon for å eie og drive Haldenreaktoren med tilhørende infrastruktur. De deler av søknaden som kan offentliggjøres er utlagt på Strålevernets hjemmesider. Det inviteres med dette til innspill fra berørte organisasjoner og enkeltpersoner.

Eventuelle høringsuttalelser må være Strålevernet i hende innen 28. februar 2014.

 

Høringsuttalelser

Frist: 28.02.2014

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.