Høring av søknad om endret tillatelse til radioaktiv forurensning fra Sykehuset Østfold HF

Tilbake

Publisert 04.12.2013, oppdatert 23.04.2014 13:29

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

Statens strålevern gav den 24.2.2014 Sykehuset Østfold HF, Fredrikstad, tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 12/00424.

 

Sykehuset Østfold HF har søkt om endret tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern innen 6. januar 2014.

Høringsuttalelser

Frist: 06.01.2014

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.