Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Oslo Universitetssykehus

Tilbake

Publisert 31.10.2013, oppdatert 23.04.2014 12:45

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

Statens strålevern gav den 16.12.2013 Oslo Universitetssykehus HF; Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus, Avdeling for kompleks epilepsi og Ullevål sykehus tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00044.

 

Oslo Universitetssykehus har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern innen 28. november 2013. Saksnr. 10/00044.

Høringsuttalelser

Frist: 28.11.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.