Høring av søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Statoil Petroleum

Tilbake

Publisert 24.10.2013, oppdatert 30.01.2014 15:57

Stikkord: Radioaktive utslipp, Høringer

Statoil Petroleum AS har søkt om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Gudrun-feltet i Nordsjøen. Gudrun-feltet er et olje- og gassfelt. Feltet bygges ut med en selvstendig plattform med olje- og gasseksport til Sleipner anleggene. Eventuelle høringskommentarer bes sendt til Statens strålevern innen 4. november 2013.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 04.11.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.