Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall fra Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet

Tilbake

Publisert 25.09.2013, oppdatert 30.01.2014 15:57

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall, Høringer

Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU) har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til forurensningsloven. Enkelte opplysninger i søknaden er fjernet med hjemmel i offentleglova § 24. Eventuelle kommentarer sendes til Statens strålevern innen 25. oktober 2013. Høringsuttalelsene bes merkes med referansenummer 10/00728.

Høringsuttalelser

Frist: 25.10.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.