Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Helse Bergen HF

Tilbake

Publisert 19.09.2013, oppdatert 28.02.2019 13:16

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer

Helse Bergen HF har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Haukeland universitetssykehus i henhold til forurensningsloven. Enkelte opplysninger i søknaden er fjernet med hjemmel i offentleglova § 24. Eventuelle kommentarer sendes til Statens strålevern innen 18. oktober 2013. Høringsuttalelsene bes merkes med referansenummer 10/00297.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.