Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Yara Porsgrunn

Tilbake

Publisert 20.09.2013, oppdatert 23.04.2014 13:12

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

Statens strålevern gav den 27.11.2013 Yara Norge AS, Porsgrunn tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 13/00153.

 

Yara Porsgrunn har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern innen 11. oktober 2013.
Høringsuttalelsen bes merkes med referansenummer 13/00153.

Høringsuttalelser

Frist: 11.10.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.