Høring av forslag til tiltaksplan for Søve Gruver fra Næring- og Handelsdepartementet

Tilbake

Publisert 28.06.2013, oppdatert 28.02.2019 13:16

Stikkord: Radioaktivt avfall, Høringer

Næring- og Handelsdepartementet har sendt et forslag til tiltaksplan for Søve gruver til Statens strålevern. Tiltaksplanen omhandler tiltak knyttet til opprydning av radioaktivt avfall etter tidligere virksomhet ved gruven. Dette innebærer planer om å grave opp og permanent deponere avfallet. Eventuelle kommentarer sendes Statens strålevern før 15. september 2013. Høringsuttalelsen bes merkes med saksnummer 10/00411

Høringsuttalelser

Frist: 15.09.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.