Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Norges Veterinærhøgskole

Tilbake

Publisert 19.04.2013, oppdatert 02.06.2014 14:19

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Campus Adamstuen - Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktive stoffer

Statens strålevern gav den 26.6.2013 NMBU Campus Adamstuen, daværende Norges Veterinærhøgskole, tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer og håndtering av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00747.


 

Norges Veterinærhøgskole har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven. Eventuelle kommentarer sendes til Statens strålevern innen 6. mai 2013. Høringsuttalelsen bes merkes med referansenummer 10/00747

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 06.05.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.