Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra St. Olavs hospital

Tilbake

Publisert 04.04.2013, oppdatert 30.01.2014 15:58

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer

St. Olavs hospital har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.
Vi ber om at eventuelle kommentarer til søknaden sendes til Statens strålevern, innen 8. mai 2013. Høringsuttalelsen merkes med referansenummer 10/00806.

Høringsuttalelser

Frist: 08.05.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.