Høring av søknad om tillatelse til radioaktv forurensning fra Yara Glomfjord

Tilbake

Publisert 26.02.2013, oppdatert 30.05.2014 10:35

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

Statens strålevern gav den 27.11.2013 Yara Norge AS, Glomfjord tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 13/00003.

 

*********************************

 

Yara Glomfjord har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern innen 18. mars 2013.
Høringsuttalelsen bes merkes med referansenummer 13/00003

Høringsuttalelser

Frist: 18.03.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.