Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Nordlandssykehuset

Tilbake

Publisert 25.02.2013, oppdatert 30.05.2014 12:19

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

Nordlandssykehuset HF – Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Statens strålevern gav den 22.05.2013 Nordlandssykehuset HF tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 12/01040.


Nordlandssykehuset har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.
Noe informasjon i søknaden er fjernet med hjemmel i offentlighetslova § 24.
Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern, nrpa@nrpa.no innen 15. mars 2013. Høringsuttalelsen bes merkes med referansenummer 12/01040

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 15.03.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.