Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Østfold Sykehus HF

Tilbake

Publisert 18.02.2013, oppdatert 13.03.2014 13:41

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer

Østfold Sykehus HF, Fredrikstad, har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven. Noe informasjon i søknaden er fjernet med hjemmel i offentlighetslova § 24.
Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern innen 18. mars 2013. Høringsuttalelsen bes merkes med referansenummer 12/00424.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 18.03.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.