Høring av søknad om tillatelse til radioaktiv forurensning fra Sykehuset Levanger

Tilbake

Publisert 05.02.2013, oppdatert 30.05.2014 12:17

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger sykehus – Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Statens strålevern gav den 27.05.2013 Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger sykehus, tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00755.

 


 

Sykehuset Levanger har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern innen 11. februar 2013. Høringsuttalelsen merkes med referansenummer 10/00755.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 11.02.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.