Høring av søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall fra Pipetech International AS

Tilbake

Publisert 04.04.2013, oppdatert 30.01.2014 15:58

Stikkord: Radioaktivt avfall, Høringer

Pipetech International AS søker tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall på sokkelen i henhold til forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer sendes Statens strålevern før 28. februar 2013.

Høringsuttalelser

Frist: 28.02.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.