Høring av søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra ConocoPhillips Skandinavia AS

Tilbake

Publisert 04.02.2013, oppdatert 30.01.2014 15:59

Stikkord: Radioaktive utslipp, Høringer

ConocoPhillips Skandinavia AS søker tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i henhold til forurensningsloven.
Eventuelle kommentarer sendes Statens strålevern før 28. februar 2013.

Høringsuttalelser

Frist: 28.02.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.