Høring - miljøregelverk for radioaktive stoffer og radioaktivt avfall - AVSLUTTET

Tilbake

Publisert 15.07.2010, oppdatert 30.01.2014 15:59

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall, Høringer

Miljøverndepartementet har sendt forslag om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall på høring. Høringsfristen var 15. august 2010. Se mer om dette på Miljødepartementets nettsider.
Denne saken er ferdig behandlet gjennom Miljøverndepartementets vedtak av forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall av 1. nov. 2010. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2011.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.