Høring - forskrift om strålevern og bruk av stråling - AVSLUTTET

Tilbake

Publisert 29.09.2010, oppdatert 30.01.2014 15:59

Stikkord: Stråling, Høringer

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling. Høringsfristen var 1. oktober 2009. Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.
Denne saken er ferdig behandlet gjennom kgl. res. 29. okt. 2010 om forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2011

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.