Høring av søknad fra Wergeland-Halsvik AS om tillatelse til håndtering og deponering av radioaktivt avfall ved sitt anlegg i Gulen kommune

Tilbake

Publisert 22.01.2013, oppdatert 13.03.2014 13:38

Stikkord: Radioaktivt avfall, Høringer

Wergeland-Halsvik AS søker Statens strålevern om tillatelse til håndtering og deponering av radioaktivt avfall ved sitt anlegg i Gulen kommune. De søker også om tillatelse til radioaktiv forurensning.
Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes til Statens strålevern innen 22. februar 2013. Vedlegg 3 er unntatt høringen med hjemmel i § 13 i forvaltningsloven, informasjon om noens personlige forhold.

Høringsuttalelser

Frist: 22.02.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.