Høring av søknad fra TiZir Titanium & Iron AS om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 21.01.2013, oppdatert 30.05.2014 12:13

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer, Tillatelser

TiZir Titanium & Iron AS – Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Statens strålevern gav den 7.11.2013 TiZir Titanium & Iron AS tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 13/00005.


 

TiZir Titanium & Iron AS har søkt om tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven. Eventuelle kommentarer bes sendes til Statens strålevern, nrpa@nrpa.no innen 21. februar 2013. Høringsuttalelsen bes merkes med referansenummer 13/00005.

Høringsuttalelser

Frist: 21.02.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.