Høring av søknad fra Statens vegvesen, Region øst, om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 21.12.2012, oppdatert 13.03.2014 13:38

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer

Statens vegvesen, Region øst, søker tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven. Eventuelle kommentarer sendes Statens strålevern, nrpa@nrpa.no, før 21. januar 2013.

Høringsuttalelser

Frist: 21.01.2013

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.