Høring av søknad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 21.11.2012, oppdatert 13.03.2014 13:37

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer

Universitetet for miljø- og biovitenskap søker tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.

Eventuelle kommentarer sendes Statens strålevern før 21. desember 2012

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 21.12.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.