Høring av søknad fra Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 21.11.2012, oppdatert 13.03.2014 13:38

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Høringer

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus søker tillatelse til radioaktiv forurensning i henhold til forurensningsloven.

Eventuelle kommentarer sendes Statens strålevern før 21. desember 2012

Høringsuttalelser

Frist: 21.12.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.