Høring av søknad fra Norsk Gjenvinning Industri AS om tillatelse til mottak og mellomlagring av radioaktivt avfall over og under deponeringsgrensen, spyling av NORM-kontaminert materiale og utslipp av radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 20.11.2012, oppdatert 13.03.2014 13:19

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall, Høringer

Norsk Gjenvinning Industri AS har søkt om tillatelse til mottak og mellomlagring av radioaktivt avfall over og under deponeringsgrensen, spyling av NORM-kontaminert materiale og utslipp av radioaktiv forurensning til resipient for Norsk Gjenvinning Industri sitt anlegg på Mongstad.

Eventuelle kommentarer bes sendt Statens strålevern, nrpa@nrpa.no, innen 20. desember 2012. Høringsuttalelsene bes merket med referansenummer 2012/00253.

Høringsuttalelser

Frist: 20.12.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.