Høring av søknad fra ExxonMobil Exploration and Production AS om tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra Jotunfeltet

Tilbake

Publisert 10.11.2012, oppdatert 17.03.2014 13:29

Stikkord: Radioaktive utslipp, Høringer

ExxonMobil Exploration and Production AS har søkt om tillatelse til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra Jotunfeltet. Søknaden gjelder tillatelse til erstatning for selskapets gjeldende godkjenning.

Eventuelle kommentarer bes sendt Statens strålevern, nrpa@nrpa.no, innen 10. desember 2012. Høringsuttalelsen bes merket med referansenummer 2010/00364.

Høringsuttalelser

Frist: 10.12.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.