Høring av søknad fra Kværner Stord AS om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien

Tilbake

Publisert 01.04.2012, oppdatert 13.03.2014 13:37

Stikkord: Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall, Høringer

Kværner Stord AS søker Statens strålevern om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og til håndtering av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien.
Noen av vedleggene er fjernet med hjemmel i forvaltningsloven § 13 første ledd om opplysninger av konkurransemessig betydning.
Eventuelle kommentarer sendes til Statens strålevern innen 1. mai 2012.

Høringsuttalelser

Frist: 01.05.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.