Høring av søknad fra Talisman Energy Norge AS om tillatelse til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 10.03.2012, oppdatert 13.03.2014 13:37

Stikkord: Høringer, Radioaktiv forurensning

Talisman Energy Norge AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning fra sine felt på norsk sokkel. Talisman har godkjenning etter gammelt strålevernregelverk, og søker nå om å erstatte godkjenningen med tillatelse etter forurensningsregelverket.
Eventuelle kommentarer til søknaden sendes Statens strålevern innen 10. april 2012.

Høringsuttalelser

Frist: 10.04.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.