Høring av søknad fra Sørlandet sykehus HF om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer til avløp

Tilbake

Publisert 13.03.2014, oppdatert 23.04.2014 12:53

Stikkord: Høringer, Radioaktive utslipp, Tillatelser

Statens strålevern gav den 24.2.2014 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand endret tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00438.

 

Sørlandet sykehus HF søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer til avløp i forbindelse med pasientundersøkelser og behandling ved sykehuset Kristiansand.
Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer til søknaden innen 9. mars 2012. Vedleggene til søknaden er tilgjengelige på forespørsel.

Høringsuttalelser

Frist: 09.03.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.