Høring av søknad fra Scanmet AS om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall i forbindelse med demolering av petroleumsinstallasjoner

Tilbake

Publisert 03.01.2012

Stikkord: Høringer, Radioaktivt avfall

Scanmet AS søker om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall i forbindelse med demolering av petroleumsinstallasjoner.
Noen av dokumentene har avsnitt som er sladdet med hjemmel i forvaltningsloven § 13 første ledd 2) om opplysninger av konkurransemessig betydning.
Eventuelle kommentarer sendes til Statens strålevern innen 3. februar 2012.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 03.02.2012

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.