Høring av søknad fra Chemtech AS om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten

Tilbake

Publisert 25.10.2011, oppdatert 13.03.2014 13:41

Stikkord: Høringer, Radioaktivt avfall

Chemtech AS søker om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten.

Eventuelle kommentarer sendes til Statens strålevern innen 25. november 2011.

Høringsuttalelser

Frist: 25.11.2011

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.