Høring av søknad fra Coast Center Base om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall, og om utslipp til sjø

Tilbake

Publisert 11.10.2011

Stikkord: Høringer, Radioaktive utslipp, Radioaktivt avfall

Coast Center Base søker om tillatelse til håndtering og mellomlagring av radioaktivt avfall, og om utslipp til sjø som følge av rengjøring av overflatekontaminert utstyr fra petroleumsvirksomheten.

Eventuelle kommentarer bes sendt til Statens strålevern innen 11. november 2011, med referansenummer 2010/00964.

Høringsuttalelser

Frist: 11.11.2011

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.