Høring av søknad fra Statoil Petroleum AS om tillatelse til radioaktiv forurensning fra sine felt på norsk sokkel

Tilbake

Publisert 21.09.2011

Stikkord: Høringer, Radioaktiv forurensning

Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning fra sine felt på norsk sokkel. Søknadene gjelder tillatelser til erstatning for godkjenninger gitt i henhold til gammelt strålevernregelverk.

Eventuelle kommentarer til søknaden sendes Statens strålevern innen 31. oktober 2011.

Høringsuttalelser

Frist: 21.10.2011

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.