Høring av søknad fra SAR Tanager AS om tillatelse til håndtering og lagring av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien

Tilbake

Publisert 22.07.2011

Stikkord: Høringer, Radioaktivt avfall

SAR Tanager AS søker om tillatelse til håndtering og lagring av radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien.
Kommentarer til søknaden sendes Statens strålevern innen 22. august 2011

Høringsuttalelser

Frist: 22.08.2011

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.