Høring av søknad fra BP Norge AS om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 12.07.2011

Stikkord: Høringer, Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall

BP Norge AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall fra de tre feltene Ula, Valhall og Skarv. For feltene Ula og Valhall gjelder søknadene tillatelser til erstatning for de gjeldende godkjenningene, som utløper 31. desember 2011, mens for Skarv gjelder søknaden ny tillatelse i forbindelse med drift av dette feltet.
Eventuelle kommentarer til søknaden sendes Statens strålevern innen 12. august 2011.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 12.08.2011

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.