Høring av søknad fra AF Decom AS om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 27.05.2011

Stikkord: Høringer, Radioaktivt avfall

AF Decom AS søker om tillatelse til å håndtere radioaktivt avfall i forbindelse med rivingen av vraket av krysseren Murmansk som ligger på grunnn utenfor Finnmark. Det er funnet noen lavradioaktive kilder om bord.
Eventuelle kommentarer til søknaden sendes Statens strålevern innen 27. juni 2011.

Søknadsdokumenter

Høringsuttalelser

Frist: 27.06.2011

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.