Høring av søknad fra NOAH AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering, lagring og deponering av radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 01.07.2011

Stikkord: Høringer, Radioaktiv forurensning, Radioaktivt avfall

NOAH AS søker om tillatelse til radioaktiv forurensning og håndtering, lagring og deponering av radioaktivt avfall fra offshore virksomhet og landbasert industri, radioaktivt avfall fra gruvedrift og alunskifer.
Kommentarer til søknaden sendes Statens strålevern innen 1. august 2011.

Høringsuttalelser

Frist: 01.08.2011

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.