Høring av søknad fra BG Norge om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 11.04.2014

Stikkord: Radioaktive utslipp

BG Norge AS har søkt om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Knarrfeltet i Nordsjøen. Knarrfeltet er et olje- og gassfelt som ligger helt nord i Tampen-området. Feltet bygges ut med et produksjonsskip (FPSO. Produsert vann er planlagt injisert for trykkstøtte. Produksjonsstart på feltet er planlagt til andre halvdel av 2014. Eventuelle høringskommentarer bes sendt til Statens strålevern innen 15. mai 2014, med referanse nummer 2014/00086.

Høringsuttalelser

Frist: 15.05.2014

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.