Høring av søknad om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer fra Universitetssykehuset nord-Norge

Tilbake

Publisert 23.12.2013, oppdatert 30.05.2014 12:59

Stikkord: Radioaktive utslipp, Tillatelser

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av radioaktive stoffer

Statens strålevern gav den 31.03.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF endret tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00312.


 

Statens strålevern gav den 31.3.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet som kan medføre radioaktiv forurensning. Tillatelsen gjelder utslipp av radioaktive stoffer.

For ytterligere informasjon om saken kan det bes om innsyn i sak nr: 10/00312.

Høringsuttalelser

Frist:

Høringsuttalelser kan sendes via posten eller elektronisk til nrpa@nrpa.no.